Υπεράκτια Διευθυντής Εγκατάστασης (OIM) δουλειά στην Ελλάδα ΕΡΓΑΣΙΑ

Καταχωρήθηκε από GRUP Servicii PETROLIERE Ημερομηνία δημοσίευσης 11 Νοεμ, 2014 Ημερομηνία Λήξης 31 Δεκ, 2014 Εργασία Αναφοράς Περιγραφή Εργασίας
Ο πελάτης μας είναι ο κορυφαίος πάροχος Πετρέλαιο & Αέριο υπηρεσίες (κυρίως SURF και pipelay υπεράκτια εγκατάσταση έργων και γεωτρήσεων), η οποία εδρεύει στην Ανατολική Ευρώπη, μέρος μιας ομάδας που έχει 3000 εργαζόμενους και δραστηριοποιείται σε όλο τον κόσμο, με αντιπροσωπευτικά γραφεία στο Ηνωμένο Βασίλειο, τις Κάτω Χώρες, τη Ρουμανία, την Τυνησία, Κύπρος, Ρωσία, Ντουμπάι & το Μεξικό και τις επιχειρήσεις, κυρίως στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας, της Μεσογείου, του Κόλπου του Μεξικού και της Βόρειας Θάλασσας.
 
Για τα έργα υπεράκτιων γεωτρήσεων, ο Πελάτης ψάχνει για Offshore Διευθυντής Εγκατάστασης (OIM).
 
Περίληψη της εργασίας και των ευθυνών
 
Η Offshore Διευθυντής Εγκατάστασης (OIM) είναι υπεύθυνη για την εξασφάλιση της υγείας, της ασφάλειας και της καλής μεταχείρισης όλων των προσώπων που ζουν, εργάζονται και επισκέπτονται την εξέδρα. Οι ευθύνες περιλαμβάνουν τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τη σχετική νομοθεσία, κώδικες πρακτικής, κατευθυντήριες γραμμές, τα πρότυπα της βιομηχανίας και τις βέλτιστες πρακτικές που εφαρμόζονται στην περιοχή της επιχείρησης.
Το OIM είναι υπεύθυνος για τη διασφάλιση ότι οι επιχειρήσεις και HSEQ απαιτήσεις της Εταιρείας εφαρμόζονται αποτελεσματικά στη μονάδα.
Το OIM παρέχει τη γενική διεύθυνση και διαχείριση για την ασφαλή και οικονομική λειτουργία της εξέδρας και κατέχει απόλυτη εξουσία και τη διακριτική ευχέρεια να λάβει όλα τα μέτρα που απαιτούνται για να εξασφαλιστεί η ασφάλεια του πληρώματος και την προστασία του περιβάλλοντος. Marine, συντήρηση, ασφάλεια, επικοινωνία και Catering Αρχηγοί των Αποστολών είναι υπό τις διαταγές του / της.
Το OIM είναι ο εκπρόσωπος της Εταιρίας και εξασφαλίζει ότι οι συμβατικές υποχρεώσεις είναι ικανοποιημένοι.
Το OIM διασφαλίζει την προώθηση της συγκρότησης μιας ομάδας και ότι οι Αρχηγοί των Αποστολών εφαρμογή Εταιρεία Αρμοδιότητα Σχέδιο Ανάπτυξης για όλα τα πληρώματα.
Το OIM διαχειρίζεται απάντηση σε οποιαδήποτε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, συμπεριλαμβανομένων εξέδρα τερματισμού.
Το OIM διαχειρίζεται την Ομάδα Αντιμετώπισης εξέδρα έκτακτης ανάγκης σε συνεργασία με τους Αρχηγούς των Αποστολών και εκπρόσωπος του πελάτη.
Βασικά Καθήκοντα
 
· Εποπτεύει όλες τις γεωτρήσεις, εργάζονται πάνω και τις δραστηριότητες συντήρησης και, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης του
 
ολοκληρωμένων υπηρεσιών εργολάβους.
 
· Το προσωπικό υποστήριξης, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι όλοι οι πράξεις αυτές πληρούν τις συμβατικές της ασφάλειας, της ποιότητας και της
 
κριτήρια απόδοσης.
 
· Βεβαιωθείτε ότι όλα τα καλά προγράμματα εκτελούνται σωστά, αποτελεσματικά, με ασφάλεια και σύμφωνα
 
με την εταιρεία, πελάτη και Health & Safety Executive κατευθυντήριες γραμμές.
 
· Βεβαιωθείτε ότι όλες Offset Λοιπόν, καταγραφή δεδομένων και εξειδικευμένη πληροφόρηση χρησιμοποιείται αποτελεσματικά
 
για τη βελτιστοποίηση των εργασιών γεώτρησης.
 
· Συμμετοχή σε προ-πατάτα συναντήσεις με τους πελάτες, επιχειρησιακές συναντήσεις και ασκήσεις.
 
· Παροχή συμβουλών και καθοδήγησης σε Tour Pusher και τρυπάνια για όλα τα επιχειρησιακά θέματα.
 
· Βεβαιωθείτε ότι κρίσιμη αξιολόγηση των επιδόσεων των εξειδικευμένων υπεργολάβων διεξάγονται
 
και ευρήματα που αναφέρονται στον Διαχειριστή Rig.
 
· Εξασφάλιση ακριβής καταγραφή και αναφορά όλων των προβληματικών γεγονότα, συμπεριλαμβανομένων
 
ατυχημάτων / συμβάντων.
 
· Βεβαιωθείτε ότι οι επιτάξεις εξέδρα είναι πλήρης και επαρκώς λεπτομερής ώστε να τους επιτρέψουν να
 
επεξεργασία χωρίς πρόσθετη ξηρά εισόδου. Εξουσιοδότηση επιτάξεις στο κατάλληλο επίπεδο.
 
· Άμεση εξέδρα-up, εξέδρα-κάτω, τη διάλυση και την κίνηση της εξέδρας και βοηθητικού εξοπλισμού, εποπτεύει
 
Τρυπάνια και το πλήρωμα γεωτρήσεις στη δημιουργία και τον εξοπλισμό που λειτουργεί σε ένα ασφαλές και αποτελεσματικό
 
τρόπο.
 
· Βεβαιωθείτε ότι την καλή καθαριότητα και ασφαλείς συνθήκες εργασίας διατηρούνται στην εξέδρα.
 
· Συμπληρώστε όλες τις απαιτούμενες εκθέσεις γεωτρήσεων και την ασφάλεια σε εύθετο χρόνο, όπως η διάτρηση
 
Έκθεση, Επιχειρησιακό Σχέδιο, Μηχανή Έκθεσης, Μηχανήματα η Έκθεση αντλία και άλλα
 
αρχεία.
 
· Αξιολόγηση όλες τις εργασίες που υποβάλλονται για να επιτραπεί στην εργασία του συστήματος και τη διασφάλιση της παρακολούθησης. Έκδοση
 
Επιτρέψτε στην εργασία ανάλογα με τις ανάγκες.
 
· Βεβαιωθείτε ότι το προσωπικό της συμμόρφωσης με τα πρότυπα της Εταιρείας της συμπεριφοράς και απόδοσης.
 
· Βεβαιωθείτε ότι τα προγράμματα PMS ενημερώνονται και να επαληθεύει τακτικά ότι η συντήρηση εκτελείται
 
σύμφωνα με τις προδιαγραφές της εταιρείας.
 
· Πρόγραμμα Ασφαλίστε SAP έχει γίνει καλά κατανοητός και τα υπεύθυνα πρόσωπα καλά εκπαιδευμένοι σε αυτό.
 
· Διασφάλιση καλά έφερε πιέσεις βρίσκονται εντός των ορίων λειτουργίας του χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού.
 
· Διασφάλιση MODU συμμόρφωση με όλες τις υποχρεωτικές διαδικασίες και κανονισμούς.
 
· Διασφάλιση της εγκυρότητας όλων των πιστοποιήσεων εξέδρα και τη διαθεσιμότητα για κάθε εσωτερικού ή εξωτερικού ελέγχου.
 
· Βεβαιωθείτε ότι όλο το προσωπικό επί του σκάφους, η μονάδα έχει εκπαιδευτεί σύμφωνα με τις ισχύουσες
 
Απαιτήσεις:
 
Ελάχιστη. 10 χρόνια σχετική εμπειρία υπεράκτιας γεώτρησης.
 
Ιστορικό ως εργαλείο ώθησης.
 
Αγγλικά- προχωρημένο επίπεδο.