Ιόνιο Πανεπιστήμιο, το Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας ενδιαφέρονται για την πρόσληψη ιδιωτικών διάρκεια της σύμβασης, πλήρη ή μερική απασχόληση (ανάλογα με τον αριθμό των μαθημάτων, εργαστήρια και διδακτικές ώρες που θα πρέπει να παρέχοντ

Ιόνιο Πανεπιστήμιο, το Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας ενδιαφέρονται για την πρόσληψη ιδιωτικών διάρκεια της σύμβασης, πλήρη ή μερική απασχόληση (ανάλογα με τον αριθμό των μαθημάτων, εργαστήρια και διδακτικές ώρες που θα πρέπει να παρέχονται από τον εκπαιδευτή 
Ιόνιο Πανεπιστήμιο - Κέρκυρα
Η πρόσληψη του προσωπικού αυτού είναι να καλύψει τις ανάγκες των ακόλουθων θεμάτων στο Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας, Διερμηνείας κατεύθυνση μέχρι 12/31/2014: 
1. Διαδοχική και Ταυτόχρονη Διερμηνεία Ελληνικά σε Αγγλικά 
2. Διαδοχική και Ταυτόχρονη Διερμηνεία Αγγλικά σε Ελληνικά 
3. Διαδοχική και Ταυτόχρονη Διερμηνεία Ελληνικά προς Γαλλικά 
4. Διαδοχική και Ταυτόχρονη Διερμηνεία Γαλλικά προς Ελληνικά 
5. Διαδοχική και Ταυτόχρονη Διερμηνεία Ελληνικά προς Γερμανικά 
6. Διαδοχική και Ταυτόχρονη Διερμηνεία Γερμανικά σε Ελληνικά. 
Περισσότερες πληροφορίες στη Γραμματεία του Τμήματος, τηλ .: +30 26610-87222 Αρ διαθέσιμες θέσεις: 1 Ερευνητικά Πεδία Γλώσσα επιστήμες Καριέρα Στάδιο Νέος ερευνητής ή 0-4 ετών (Μεταπτυχιακό) Έρευνα Προφίλ Πρώτο Στάδιο Ερευνητής (R1) Απαιτήσεις Υποχρεωτικά Γλώσσες Γλώσσα ΕΛΛΗΝΙΚΑ Επίπεδο γλώσσας Άριστη