ζητούνται ΓΕΝΙΚΟΙ ΙΑΤΡΟΙ κ Ιατροι σε αναμονή ειδικότητας

Ιατρική εταιρεία στην Κέρκυρα αναζητά Γενικούς Ιατρούς και Ιατρούς σε αναμονή ειδικότητας για πλήρη απασχόληση. 
 
Απαραίτητα Προσόντα: 
 
Καλή γνώση Αγγλικών, γνώση επιπλέον γλωσσών θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα 
Ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας 
Οργανωτικότητα, Συνέπεια, Υπευθυνότητα 
 
 
Παρακαλώ αποστείλατε το Βιογραφικό σας Σημείωμα στο e-mail: admin@corfumedica.gr 
Τηλ. επικοινωνίας 2661048248 & 6977229229
 
Τύπος Απασχόλησης: Πλήρης
Ειδικότητα:ιατρος
Τομέας: Ιδιωτικός
 
Στοιχεία επικοινωνίας: e-mail: admin@corfumedica.gr 
Τηλ. επικοινωνίας 2661048248 & 6977229229