ΕΡΓΑΣΙΑ

 

FOOD AND BEVERAGE MANAGER 
MESSONGHI BEACH HOTEL - Κέρκυρα
Το ξενοδοχείο μας στα Μωραίτικα της Κέρκυρας, 3 αστέρων plus -960 δωματίων, ζητά για την τουριστική περίοδο 2015 Food & Beverage Manager. 
 
Καθήκοντα 
 
Διασφάλιση παροχής υπηρεσιών υψηλών προδιαγραφών και ικανοποίησης των απαιτήσεων των πελατών με αποτελεσματικό τρόπο
Διαχείριση οικονομικών στοιχείων-reports .
Διοίκηση και υποστήριξη όλων των εργασιών που λαμβάνουν χώρα στα επισιτιστικά τμήματα .
Εφαρμογή των κανόνων υγιεινής και ασφαλείας
Έλεγχος και εποπτεία της υποδομής, παράθεσης και παραγωγής των υλικών που χρησιμοποιούνται σε όλα τα επισιτιστικά τμήματα
Έλεγχος και διαχείριση του κόστους όλων των επισιτιστικών τμημάτων.
Εκπαίδευση, καθοδήγηση, παρακίνηση, επίβλεψη όλων των εργαζομένων στα επισιτιστικά τμήματα.
Ορθή Διαχείριση του Προσωπικού .

 

Ημ/νία Δημοσίευσης: 24/11/2014
Κατηγορία: Τουρισμός - Ξενοδοχεία
Απασχόληση: Πλήρης
Πόλη: ΚΕΡΚΥΡΑ
Ελάχιστο Απαραίτητο Επίπεδο Σπουδών: Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ)
Περιγραφή
Το ξενοδοχείο μας στα Μωραίτικα της Κέρκυρας, 3 αστέρων plus -960 δωματίων, ζητά για την τουριστική περίοδο 2015 Food & Beverage Manager.
Καθήκοντα
- Διασφάλιση παροχής υπηρεσιών υψηλών προδιαγραφών και ικανοποίησης των απαιτήσεων των πελατών με  αποτελεσματικό τρόπο
- Διαχείριση οικονομικών στοιχείων-reports .
- Διοίκηση και υποστήριξη όλων των εργασιών που λαμβάνουν χώρα στα επισιτιστικά τμήματα .
- Εφαρμογή των κανόνων υγιεινής και ασφαλείας
- Έλεγχος και εποπτεία της υποδομής, παράθεσης και παραγωγής των υλικών που χρησιμοποιούνται σε όλα τα επισιτιστικά τμήματα
- Έλεγχος και διαχείριση του κόστους όλων των επισιτιστικών τμημάτων.
- Εκπαίδευση, καθοδήγηση, παρακίνηση, επίβλεψη όλων των εργαζομένων στα επισιτιστικά τμήματα.
- Ορθή Διαχείριση του Προσωπικού .
Απαραίτητα Προσόντα
- Απόφοιτος/η Τουριστικής Σχολής
- Ανάλογη επαγγελματική εμπειρία
- Άριστη γνώση δύο (2) Ξένων Γλωσσών
- Διοικητικό, Οργανωτικό & Επικοινωνιακό Προφίλ
Παροχές
- Παρέχεται διαμονή & διατροφή